NASZA OFERTA

Kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych.

Podstawą dobrej współpracy między zarządcą lub administratorem, a zarządem wspólnoty i mieszkańcami, jest przede wszystkim gruntowne poznanie nieruchomości oraz potrzeb i oczekiwań jej współwłaścicieli. Sprawne funkcjonowanie wspólnoty i zadowolenie jej mieszkańców to wypadkowa umiejętności i zaangażowania zarządcy, stanu technicznego nieruchomości, jej otoczenia, możliwości finansowych wspólnoty i dobrego wyboru wykonawców.

Zapraszam do współpracy,

Anna Kajak-Wojciechowska

Współwłaściciel

Our clients are our partners, that’s why we choose them carefully:

NASZE USŁUGI

Po prostu mieszkaj. Resztę zostaw nam !

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 • obsługa prawidłowej, bieżącej eksploatacji budynku

 • kontrola realizacji umów
 • obsługa mieszkańców
 • prowadzenie korespondencji; archiwizacja dokumentacji

OBSŁUGA TECHNICZNA

 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej
 • koordynowanie przeglądów technicznych nieruchomości
 • koordynowanie i formalna organizacja prac remontowych i konserwacyjnych

OBSŁUGA KSIĘGOWA

 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów

 • obsługa rachunku bankowego

 • przygotowywanie sprawozdań finansowych, planów gospodarczych etc.

 • rozliczanie mediów

OBSŁUGA FORMALNO-PRAWNA

 • przygotowywanie uchwał, umów, statutów i regulaminów wspólnoty

 • organizacja zebrań i spotkań mieszkańców

 • prowadzenie windykacji

 • reprezentowanie wspólnoty

 • koordynowanie przetargów

© 2018 Administracja Nawrot 114