Administrator nieruchomości

Staramy się, żeby nasi pracownicy wywiązywali się uczciwie i sumiennie ze swoich obowiązków. Zatrudniony przez nas administrator nieruchomości ma za zadanie kontrolować czystość w budynkach i na placach do nich należących, dbać o zachowanie dobrego stanu technicznego, a także utrzymywać bieżący kontakt z mieszkańcami.

Chociaż podstawowe zadania są podobne w przypadku budynków użytkowych i mieszkalnych, to każdy administrator nieruchomości powinien znać różnice. Przede wszystkim administrowanie nieruchomością mieszkalną skupia się w dużej mierze na kontakcie z mieszkańcami. Trzeba być przygotowanym na różne relacje i różne nietypowe sytuacje. Zarządzenie budynkiem użytkowym nie jest łatwiejsze, ale z pewnością jest nieco inne. Administrator musi tutaj zwrócić uwagę na stan techniczny i wygląd. Szczególnie istotne jest to w przypadku nieruchomości udostępnianych ważnym instytucjom w centrum miasta. Budynki stojące w często odwiedzanym miejscu, dobrze widoczne z ulicy, uczęszczane przez wiele osób są wizytówką firmy zarządzającej.

© 2018 Administracja Nawrot 114